Loading...

Sản phẩm & Dịch vụ

Chúng tôi phải luôn làm việc để cân bằng giữa kỳ vọng và nhu cầu của khách hàng, nếu có một hợp đồng hoặc thỏa thuận nêu rõ chính xác những gì dự án đòi hỏi, thì đó là một điểm khởi đầu tuyệt vời.

Chấm công 3 trong 1
Qui trình chấm công chuẩn, sử dụng mọi loại thiết bị chấm công kể cả camera nhận khuôn mặt và sinh trắc học khác, công thức thông minh, qui trình dễ biến chuyển, nhanh gọn nhẹ và qui mô mới được giải quyết gọn gàng, tiết kiệm.
Hệ thống giám sát thông minh
Tích hợp từ các thiết bị đơn giản đến phức tạp, từ thiết bị làm bằng tay cho đến kỹ thuật cao để đảm bảo an ninh - an toàn mọi lúc cho nhà xưởng, căn nhà, trang trại, trường học, bệnh viện,...có phần mềm điều khiển giám sát từ xa trên máy tính hoặc điện thoại