Loading...

Dự án & Khách hàng

Mục tiêu của chúng tôi là nâng cao và làm cho giải pháp hiệu quả hơn. Với mục tiêu đó, chúng tôi không ngừng nỗ lực để khám phá các giải pháp mới cho những vấn đề từ đơn giản đến phức tạp mà hãng xưởng chúng ta phải đối mặt.

Khách hàng của Atvina
Chúng tôi phát triển giải pháp và ứng dụng công nghệ và cung cấp dịch vụ hỗ trợ an toàn, an ninh, cảnh báo cho các công ty tổ chức FDI nước ngoài đầu tư tại việt nam, tổ chức cá nhân trong nước, đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số dựa vào công nghệ, bảo vệ tài sản, đồng thời giúp giảm chi phí vận hành.
DỰ ÁN
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp chính thức gỗ nội – ngoại thất cho nhiều công trình đẳng cấp.

Những điểm son về triển khai hướng dẫn thực hành thông tin của chúng tôi

Thu thập 
Có nhiều loại thông tin sẽ được cập nhật từ các nguồn khác nhau để phân tích sau này, dịch vụ của chúng tôi sẽ hỗ trợ thực hiện, tiết kiệm chi phí và chăm sóc khách hàng sau này.
Sự chọn lựa
Bạn có các lựa chọn về cách chúng tôi sử dụng và chia sẻ thông tin của bạn cho mục đích tiếp thị và các mục đích khác.
Sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba
Liên quan đến các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi, bạn có thể có cơ hội sử dụng các sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba.
Truy cập và cập nhật
Bạn có thể truy cập các tài khoản trực tuyến của mình để cập nhật thông tin hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi để tìm hiểu về cách thực hiện.
Biện pháp an ninh luôn được duy trì
Chúng tôi duy trì các biện pháp kiểm soát bảo mật hợp lý và đầy đủ để bảo vệ thông tin của bạn và yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ của chúng tôi.
Chuyển dữ liệu quốc tế
Chúng tôi duy trì các biện pháp bảo vệ phù hợp đối với việc truyền dữ liệu xuyên biên giới theo yêu cầu của pháp luật đối với việc truyền dữ liệu quốc tế.
 
 

Quan hệ với nhiều đối tác và khách hàng điều đó dẫn đến nhiều kết quả

"AZAROLE đang tìm kiếm những đối tác sẽ chia sẻ mục tiêu theo đuổi đổi mới của công ty và thúc đẩy sự xuất sắc. Văn hóa và địa lý đa dạng của chúng tôi cho phép chúng tôi cộng tác hiệu quả với nhiều đối tác trên khắp thế giới"

"AZAROLE hợp tác với một số công ty hàng đầu thế giới để phát triển các sản phẩm và ứng dụng mới hoặc giúp họ gia tăng giá trị cho những sản phẩm và ứng dụng hiện tại. Cách tiếp cận của chúng tôi là minh bạch, trực tiếp và tham gia đầy đủ để triển khai nhanh chóng. Nhóm phát triển kinh doanh của chúng tôi mang đến khoa học sâu sắc, phát triển và chuyên môn kinh doanh để nhanh chóng liên kết với các đối tác và tiếp tục thúc đẩy các mối quan hệ thành công"