Loading...

Chuyển đổi số

Chuyển đổi kỹ thuật số

Chuyển đổi kỹ thuật số đề cập đến những thay đổi liên quan đến việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất cả các khía cạnh của doanh nghiệp. Số hóa là trọng tâm trong hoạt động kinh doanh của ATVINA và chịu trách nhiệm xác định kế hoạch số hóa của ATVINA, giám sát sự phát triển kỹ thuật số, dẫn dắt các sáng kiến kỹ thuật số quan trọng, tối ưu hóa quy trình nội bộ, số hóa dịch vụ cho khách hàng và trao quyền cho tất cả nhân viên của ATVINA.

Phát triển văn hóa kỹ thuật số có sự tham gia của tất cả nhân viên của chúng tôi

Đáp lại sự mong đợi của khách hàng

Tận dụng tất cả lợi ích của việc số hóa trong quy trình vận hành nội bộ của chúng tôi

Xác định, giám sát và lập bảng điều khiển Độ trưởng thành kỹ thuật số của ATVINA

Cải tiến nhanh chóng bằng cách sử dụng phương pháp linh hoạt (chạy nước rút)

Áp dụng các giải pháp dựa trên đám mây an toàn cho các yêu cầu kinh doanh

Mô hình kinh doanh theo hướng dữ liệu (Thực thi chuyển đổi dữ liệu thành Business Insights)

Mọi con số đều được kiểm soát, Exp:

Nhóm của chúng tôi sẽ xử lý danh sách dài các nhiệm vụ thương mại liên quan đến tài sản của bạn và đảm nhận mọi trách nhiệm quản lý đối với bất động sản của bạn.

Quản lý tài sản

Quản lý hợp đồng bảo hiểm

Quản lý cho thuê

Kiểm soát và báo cáo

Kế toán tài sản

Quản lý khách thuê

Quản lý nhà thầu phụ/quản lý hợp đồng và mua sắm

Hợp đồng năng lượng