Loading...

44 Mô hình của Đề án 06

CẨM NANG HƯỚNG DẪN TRIỂN KHAI 44 MÔ HÌNH (Kèm theo Công văn số /TCTTKĐA ngày tháng năm 2023) 1. Tổng số mô hình triển khai được ngay: 24 mô hình. 2. Tổng số mô hình C06 đang hoàn thiện giải pháp: 4 mô hình. 3. Tổng số mô hình cần lựa chọn 1 đơn vị để triển khai: 16 mô hình. 4. Tổng số mô hình miễn phí không phải đầu tư: 27 mô hình. 5. Tổng số mô hình phải đầu tư kinh phí để mua sắm thiết bị: 17 mô hình.
44 Mô hình của Đề án 06

I, Nhóm tiện ích phục vụ giải quyết TTHC và cung cấp DVC trực tuyến

 • Mô hình 01: Triển khai 53 dịch vụ công theo Đề án 06
 • Mô hình 02: Tự động hoá Trung tâm hành chính công thông qua tương tác Kiosk
 • Mô hình 03: Xây dựng tối thiểu 20 dịch vụ công không sử dụng hồ sơ giấy
 • Mô hình 04: Lưu trữ, chứng thực các giấy tờ tài liệu điện tử phục vụ người dân, doanh nghiệp tham gia môi trường số.
 • Mô hình 05: Triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên VNeID

II, Nhóm tiện ích phát triển kinh tế xã hội

 • Mô hình 06: Khám chữa bệnh sử dụng thẻ CCCD và VNeID
 • Mô hình 07: Khám chữa bệnh sử dụng sinh trắc học, KIOSK tự phục vụ
 • Mô hình 08: Triển khai tại các điểm công chứng, chứng thực
 • Mô hình 09: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại Nhà trọ; Nhà nghỉ; Khách sạn 2-3*; Khách sạn 4*; Khách sạn 5*; Nhà khách; Nhà công vụ
 • Mô hình 10: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại: Nhà cho thuê; Nhà ở trong khu công nghiệp, khu chế xuất
 • Mô hình 11: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú tại Cơ sở khám chữa bệnh
 • Mô hình 12: Triển khai nền tảng quản lý lưu trú trên xe khách đường dài
 • Mô hình 13: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu du lịch
 • Mô hình 14: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Khu công nghiệp
 • Mô hình 15: Triển khai Camera AI kiểm soát ra/vào tại Nhà Ga
 • Mô hình 16: Triển khai tại các cơ sở kinh doanh có điều kiện về ANTT (Cơ sở cầm đồ; Cơ sở dịch vụ bảo vệ; Dịch vụ thừa phát lại; Cơ sở khác)
 • Mô hình 17: Triển khai thiết bị giám sát thi cử, sát hạch lái xe
 • Mô hình 18: Triển khai giải pháp xử phạt giao thông và trật tự an toàn xã hội
 • Mô hình 19: Triển khai sử dụng CCCD gắn chip quẹt thanh toán vé tàu, xe… không dùng tiền mặt
 • Mô hình 20: Triển khai cho vay tín chấp công dân, hộ nghèo, người có công
 • Mô hình 21: Mô hình xác thực thi online tập trung qua nền tảng công nghệ xác thực thẻ CCCD gắn chip điện tử
 • Mô hình 22: Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số.
 • Mô hình 23: Triển khai giải pháp thu phí không dùng tiền mặt tại các bãi xe của tỉnh

III, Nhóm tiện ích phục vụ công dân số

 • Mô hình 24: Đảm bảo điều kiện công dân số
 • Mô hình 25: Chuẩn hóa xác thực tập trung (SSO)
 • Mô hình 26: Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu tỉnh (LGSP)
 • Mô hình 27: Truyền thông nội bộ cho toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan nhà nước
 • Mô hình 28: Truyền thông chính sách qua hệ thống LED, Pano, Áp phích, Truyền thanh cơ sở, Truyền hình địa phương, hệ thống phát thanh thông minh, nền tảng số
 • Mô hình 29: Triển khai nền tảng đào tạo, giáo dục trực tuyến đại chúng mở (MOOC) trên toàn quốc để nâng cao nhận thức, hỗ trợ triển khai Đề án 06 cho các cán bộ, công chức, viên chức, giảm chi phí đào tạo truyền thống
 • Mô hình 30: Triển khai tố giác tội phạm qua ứng dụng VneID
 • Mô hình 31: Triển khai tuyên chuyển chính sách, hỗ trợ pháp lý qua ứng dụng VNeID, Call Centrer
 • Mô hình 32: Triển khai hệ thống quản lý trường học: Xác thực thông tin giáo viên và học sinh; Cho phép giáo viên đăng nhập bằng tài khoản VneID (SSO); Quản lý điểm, lịch học…
 • Mô hình 33: Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID
 • Mô hình 34: Triển khai tích hợp thông tin Sổ sức khỏe điện tử, Sổ lao động điện tử trên VNeid.

IV, Nhóm số hóa, tạo lập dữ liệu dùng chung trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ cải cách TTHC

 • Mô hình 35: Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở, tài sản gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VneID
 • Mô hình 36: Số hóa tạo lập dữ liệu trên nền Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, như: Hộ tịch, lao động xã hội, các tổ chức, đoàn hội…. Phục vụ cải cách TTHC
 • Mô hình 37: Quản lý chương trình An sinh xã hội thông qua VneID

V, Nhóm phục vụ chỉ đạo điều hành của lãnh đạo các cấp

 • Mô hình 38: Phân tích tình hình dân cư
 • Mô hình 39: Phân tích tình hình lao động
 • Mô hình 40: Phân tích tình hình du lịch thông qua lưu trú
 • Mô hình 41: Phân tích tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn
 • Mô hình 42: Triển khai cuộc thi sáng kiến phát triển ứng dụng khai thác dữ liệu phục vụ xây dựng Chính phủ số, xã hội số và nền kinh tế số.
 • Mô hình 43: Trung tâm Giám sát an ninh mạng SOC Tỉnh
 • Mô hình 44: Tổ chức đào tạo, tập huấn an ninh, an toàn, bảo mật thông tin cho người sử dụng cuối (end use).

Tham khảo chi tiết các mô hình của Đề án 06 tại đây: https://cds.gtel.vn/mo-hinh.htm

 

Related News Read more

Hot News
Quận 1: Hơn 100 cơ sở kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định về an ninh trật tự
XÁC THỰC THÔNG TIN TRONG CCCD GẮN CHIP
44 Mô hình của Đề án 06
Accomodation System Management (ASM)
VBI Global Conference & Expo 2023 - Houston, Texas USA - "Transformation for Success"